Čo je to BMI a ako sa vypočíta? + kalkulačka na výpočet BMI

BMI predstavuje jednoduchý screeningový nástroj, ktorý pomáha určiť, či máte podváhu, zdravú váhu, nadváhu alebo obezitu. Hodnoty mimo zdravý rozsah môžu signalizovať zdravotné riziká.

váha, meter, meranie váhy bmi

Všetko čo potrebujete vedieť o BMI

BMI kalkulačka

Ukazovateľ body mass index (BMI, index telesnej hmotnosti či Quetelet index) napovie, či máte zdravú váhu vzhľadom k svojej výške. Zadajte do BMI kalkulačky svoju hmotnosť a výšku. Hneď sa dozviete výsledok.

Výpočet BMI indexu u dospelých

Ako vypočítať BMI?

Výpočet BMI vychádza z jednoduchej úvahy, ktorá hovorí, že miera telesných tukov narastá spolu s váhou. S rizikom zdravotných komplikácií sa spája nielen obezita, ale aj dlhodobá alebo výraznejšia podváha.

Základný vzorec pracuje iba s váhou a výškou. Neberie do úvahy vek, pohlavie a ďalšie faktory. K najpoužívanejším vzorcom na výpočet BMI indexu patrií tzv. metrický výpočet / bmi vzorec :

Metrický vzorec
váha (kg) / výška (m2)

Príklad výpočtu BMI pre osobu , ktorá meria 180 cm a váži 85 kg:

Metrický vzorec
váha (kg) / výška (m²)
85 / (1,8)²
BMI = 26,23

Ako sa správne odvážiť?

♦ Vážte sa hneď ráno, ideálne s prázdnym žalúdkom a močovým mechúrom.
♦ Na váhu stúpajte na boso a bez oblečenia.

Ako sa správne odmerať?

♦ Merajte sa pri stene a naboso.
♦ Postavte sa rovno s pätami priloženými k stene.
♦ Priložte si pravítko na hlavu a urobte čiarku ceruzkou na stene.

Pre presnejšie meranie poproste známeho nech vám pomôže

Čo hovorí BMI o vašom zdraví?

Zdravé BMI sa pohybuje v rozmedzí 18,5 kg / m² – 25 kg / m².

BMI index

Ľudia s normálnymi hodnotami majú podľa výskumov nižšie riziko civilizačných ochorení od srdcovo-cievnych ochorení cez cukrovku až po rakovinu.

S narastajúcou váhou stúpa podľa štúdií aj miera rizika, vrátane:

♦ Srdcovo-cievnych ochorení súvisiacich s vysokou hladinou cholesterolu
♦ Ochorenie žlčníka
♦ Spánkovej apnoe a chrápaniu
Bolestí kĺbov

Naopak príliš nízka váha môže podľa odborníkov zvyšovať riziko osteoporózy alebo anémie.

Jeden z mnohých ukazovateľov celkového zdravia

BMI indes (Body mass index) je iba jedným z nástrojov pre odhad zdravotných rizík. Ďalšie rizikové faktory ako krvný tlak, hladina cholesterolu, hladina cukru v krvi, anamnéza srdcových ochorení, úroveň fyzickej aktivity, prebiehajúca menopauza alebo fajčenie musí posúdiť váš lekár.

Britský Národný ústav pre zdravie srdca, pľúc a krvi (NHLBI) navrhuje, aby hodnotenie váhy a zdravotných rizík zahŕňalo tri kľúčové hodnoty:

♦ BMI
♦ obvod pása
♦ rizikové faktory ochorenia a stavov spojených s obezitou

Hodnota BMI indexu nijak nesúvisí s tým ako vyzeráte!!!

Štíhly, svalnatý športovec môže mať vyšší BMI index než na pohľad zavalitejšia postava.

BMI totiž nezohľadňuje rozloženie tukov a svalov v tele. Svalová hmota má oproti tuku vyššiu hustotu. Preto svalnatí športovci môžu byť zdraví aj pri vysokej hodnote indexu telesnej hmotnosti.

Vyšli vám vysoké hodnoty? Všetko sa dá vyriešiť

tučný chlap

Väčšina ľudí dokáže upraviť svoju hmotnosť kombináciou zdravého stravovania a cvičenia. S nastavením optimálnej rýchlosti chudnutia a skladby jedálnička vám pomôže lekár alebo výživový poradca.

BMI detí a dospievajúcich

Kým u dospelých základný výpočet nezohľadňuje vek a pohlavie, u detí hrajú tieto 2 faktory dôležitú úlohu. Dievčatá a chlapci sa vyvíjajú rozdielnym tempom a majú rôzne množstvo telesného tuku vzhľadom na aktuálnu vekovú kategóriu. Rýchlo pribúdajú na váhe napríklad v období puberty.

Výpočet BMI u detí a dospievajúcich

Body mass index pre deti a mládež do 20 rokov vychádza rovnako ako u dospelých, to znamená z výšky a váhy. Hodnoty sa následne porovnávajú s grafmi zodpovedajúcimi danému pohlaviu a veku – tzv. rastovými grafmi pre deti a mládež.

U detí sa namiesto číselných hodnôt využívajú percentá. Ak má dieťa napríklad BMI v 60. percentilu, znamená to, že 60% detí rovnakého pohlavia a veku má body mass index (BMI indes) nižší.

Hmotnostná kategória Percentuálny rozsah
Podváha
Pod 5. percentilom
Zdravá váha
5. až 85. percentil
Nadváha
85. až 95. percentil
Obezita
Nad 95.

Riziko nadváhy u detí

American Heart Association (AHA) poukazuje na to, že deti s vysokým BMI majú vyššie riziko astmy a nízkeho sebavedomia. Podľa nemocnice v San Franciscu hrozí až 40% detí s nadváhou tzv. metabolický syndróm spojený s vysokým krvným tlakom, vysokou hodnotou tukov v krvi a pod. Dobrou správou však je, že tieto problémy sa dajú dobre vyriešiť diétou a cvičením.

BMI u športovcov

Ak so športom začínate, získate vďaka BMI orientačný prehľad o svojej váhe. Pre aktívnych športovcov je však index nevhodný, pretože nezohľadňuje rozdielnu váhu a hustotu jednotlivých častí tela – svalov, tukov a pod.

BMI u tehotných a dojčiacich žien

Ak máte obavu o zdravú váhu v tehotenstve či pri dojčení, zastavte sa u svojho lekára. Žiadne online kalkulačky ani vzorčeky v tomto prípade nedávajú presný výsledok.

Výhody a nevýhody Body mass indexu (BMI)

Priemerné BMI v USA a Európskych krajinách

Krajina Priemerné BMI podľa Wikipédie Poradie vo svetovom rebríčku
Spojené štáty americké
28,5
21.
Česká republika
26,9
55.
Slovenská republika
26,5
69.
Poľsko
26,4
74.
Nemecko
26,3
77.
Rakúsko
25,4
117.

SR je na tom aj podľa ďalších výpočtov v porovnaní so susedmi takmer najhoršie. Jednotlivé európske krajiny sa od seba líšia len pár percentuálnymi bodmi.

Priemerné BMI u európskych žien

priemerné bmi u europskych žien

Priemerné BMI u európskych mužov

priemerné bmi u európskych mužov

História BMI indexu

S myšlienkou výpočtu hmotnostného indexu prišiel medzi rokmi 1830 až 1850 belgický matematik a sociológ Lambert Adolphe Jacques Quetelet. Ujala sa však až v druhej polovici 20. storočia.

Pojem „body mass index“ použil prvýkrát tím Ancel Keys v roku 1972 v časopise Journal of Chronic Diseases. Rovno však upozornil, že vzorec poskytuje orientačné výsledky a nezohľadňuje špecifiká jednotlivcov.

Dovtedy lekári používali iba výškové tabuľky podľa pohlavia. V 80. rokoch sa stala kalkulačka BMI medzinárodným štandardom pre meranie obezity.

Spočiatku odborníci stanovili prah nadváhy na 27,8, neskôr ju znížili na 25. Hoci ide o viac ako 150 rokov starý výpočet, hlavné americké zdravotné úrady ho stále považujú za pomerne spoľahlivý ukazovateľ miery telesného tuku pre väčšinu dospelých ľudí.

Pokročilé výpočty

Ponderal Index (PI)

Vylepšená verzia indexu telesnej hmotnosti – počíta s váhou na tretiu:

PI = váha / výška3 (na tretiu)

Odborníci argumentujú tým, že naše telo je trojrozmerné, nie dvojrozmerné. PI označujú ako vhodnejšie meranie pre veľmi vysoké alebo naopak malé osoby, kde body mass index často ukazuje skreslené hodnoty.

BMI Primer

Nástroj umožňujúci merať a porovnávať BMI jednotlivých populácií. BMI Prime zohľadňuje odlišnú stavbu tela rôznych etnických skupín.

BVI

Tzv. indikátor objemu tela predstavuje novší systém pre meranie rozloženia hmotnosti tela. Jeho používanie presadzuje americká Mayo Clinic. Podľa nej BVI zvažuje ďalšie rozhodujúce faktory – ako je hmotnosť tuku, svalová hmota a celkové rozloženie hmotnosti a je tak vhodnejšia pre odhad zdravotných rizík.

Okrem hmotnosti a výšky pri určovaní skóre využíva výpočet BVI aj údaje o pomere pasu k bokom, celkové percento telesného tuku a objem brucha.

ABSI

Index tvaru tela (A Body Shape index) – počíta okrem výšky a hmotnosti tiež s obvodom pásu. Vypočítané číslo sa porovnáva so štatistickou veličinou zvanou z-skóre.

ABSI obvod pása / (BMI2/3 * výška1/2)

ABSI zohľadňuje všeobecne platný lekársky názor, že najnebezpečnejší tuk sa ukladá v bruchu. Zvýšené hodnoty v obvode pása lekári označujú za tzv. centrálnu obezitu. Zvyšuje riziko metabolického syndrómu a ďalších závažných komplikácií.

ABSI teda čiastočne odstraňuje zásadnú nevýhodu BMI tým, že jednoducho – meranie cm v páse – odlíši podiel (brušných) tukov na úkor svalov. Nestane sa tak, že by 100kg kulturistovi vyšli identické hodnoty ako rovnako vysokému plnšiemu jedincovi.

meranie obvodu pásu

WHR

Index WHR (Waist Hip Ratio) sa používa ako ďalší ukazovateľ rozloženia tuku v tele.

Meranie sa vykonáva podľa rovnakých pravidiel ako pri určovaní veľkosti odevu – na bokoch v najširšom mieste a okolo pása v miestach nad bedrovou kosťou.

WHR obvod pásu (cm) / obvod bokov (cm)

RFM

K výpočtu relatívnej tukovej hmotnosti (relative fat mass index) vám stačí len meter. Podľa vedcov z Kalifornie, ktorí tento výpočet presadzujú, nie je váha pri stanovení percentuálneho podielu tukov až tak dôležitá.

                                                             RFM pre mužov 64 – (20 * výška / obvod pása)
                                                             RFM pre ženy 76 – (20 * výška / obvod pása)

Výsledné číslo porovnajte s rovnakou tabuľkou ako BMI.

Ako zistiť naozajstný podiel tukov? Presnejšie metódy bez zložitých výpočtov

Bioimpedančnej prístroje typu Tanita, InBody pod.

Bioimpedancia pracuje s odporom jednotlivých typov telesných tkanív. Dáva tak vysoko presné výsledky hodnôt telesného tuku, vody v tele a ďalších dôležitých veličín.

Prístroj, ktorý vyzerá ako osobná váha, si môžete v zjednodušenej verzii zakúpiť aj domov. Dá vám orientačný prehľad o aktuálnom rozložení tela.

Na presnejšie meranie musíte zájsť k výživovému poradcovi alebo do fitness centra. Disponujú tú presnejšími prístrojmi a odborník vám výsledky rovno vyhodnotí a odporučí ďalší postup.

Kalipery

Kaliperačné kliešte predstavujú geniálny nástroj na domáce meranie podkožného tuku. Pri chudnutí vďaka nim získate ďaleko presnejšie výsledky než na váhe, ktorá väčšinou ukazuje hlavne úbytky vody.

Kliešťami jednoducho zmeriate množstvo tukov na bicepse, tricepse, v páse a na ramene. Čísla potom vložíte do kalkulačky podkožného tuku a zistíte pomerne presný výsledok.

meranie, jablko, krajčírsky meter

Moje odporúčanie : Nezakladajte si na výsledkoch BMI indexu, ale ani ho nepodcenujte!

Vyšlo vám vysoké BMI? Neľakajte sa. Možno máte len ťažkú ​​kostru alebo veľa svalov. Výpočet pomeru výšky a váhy dáva len približné výsledky a nezohľadňuje špecifiká vášho tela. Berte výsledok s rezervou, nech vám vyšla akákoľvek hodnota.

Nenechajte sa ukolísať ani optimálnym BMI. Stále nemáte istotu zdravého rozloženie tela. Možno máte málo svalov alebo veľa tukov medzi orgánmi. Jednoduchým orientačným výpočtom to nezistíte.

Zoznam použitých zdrojov

Dávid Škola
Dávid Škola

Zakladateľ projektu. Venujem sa recenzií produktov už dlhší čas, vždy daný produkt sám vyskúšam, detailne preštudujem všetko o danom produkte a až potom napíšem recenziu. Mojím hlavným cieľom je vyriešiť zákazníkov problém a tak pristupujem aj k písaniu recenzií.

Facebook

Leave a Reply